Công Cụ Giám Sát

Hệ thống Xterm còn cung cấp công cụ kiểm soát hoạt động của mối trong các trạm bả Xterm. Hệ thống bao gồm một số câu hỏi trực tiếp liên quan đến các điều kiện của hộp bả mối, hoạt động của mối trong trạm bả. Ứng dụng này có gắn định vị, cho phép gửi ảnh để báo cáo chính xác hiện trạng mối đang hoạt động xung quanh công trình.

WordPress Video Lightbox