• Đi bộ giúp chúng ta hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn

    Các nhà lắp đặt được ủy quyền của Sumitomo và Malaysia Xterm đã cùng nhau tổ chức Chương Trình Đi Bộ Từ Thiện Xanh Xterm, theo sau đó là cuộc họp thường niên tại Genting Highlands.


    đọc thêm
  • Hội Thảo Xterm tại Jakarta

    Hội thảo Xterm đã được tổ chức với nhà phân phối địa phương, Bentz Jaz tại Indonesia ở Jakarta Design Center (JDC).


    đọc thêm
WordPress Video Lightbox