เอ็กซ์เทอม(Xterm) การป้องกันการแพร่กระจายของปลวกที่ได้รับการไว้วางใจว่าเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบสถานีเหยื่อบนดิน (AG Bait Station) และระบบสถานีเหยื่อใต้ดิน (IG Bait Station) ปลวกจะติดกับดัก และจะถูกกำจัดทั้งรัง โดยที่ไม่ต้องเจาะเข้าไปในโครงสร้างอาคาร ในขณะที่ วาซารี 10 เอฟแอล (Wazary 10FL) สารฆ่าปลวกของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไร้กลิ่นรบกวน ซึ่งสารนี้ได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแห่งสิงคโปร์ (NEA) ให้ใช้ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ

ปลวกใต้ดินในอาคารหลายชั้นจะถูกล่อไปยัง สถานีเหยื่อบนดินเอ็กซ์เทอม(Xterm™) จากนั้นปลวกจะนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน.

ปลวกใต้ดินที่รบกวนอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะถูกล่อไปยัง สถานีเหยื่อบนดินเอ็กซ์เทอม(Xterm™) จากนั้นปลวกจะนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน.

ปลวกใต้ดินในบริเวณอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจะถูกดักโดยสถานีเหยื่อใต้ดินเอ็กซ์เทอม(XtermTM) ปลวกเหล่านั้นจะกินเหยื่อ และนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน.

วาซารี 10 เอฟแอล (Wazary® 10FL) เป็นสารเคมีกำจัดปลวกชนิดขับไล่ และเป็นสารเคมีที่ใช้ได้ผลที่สุดเท่าที่เคยมีการคิดค้นมา มีการใช้งานในหลายประเทศตลอดระยะเวลาหลายปี พบว่า เป็นสารเคมีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในท้องตลาด จากการทดลองภาคสนามแนะนำว่า ในการใช้สารเคมีที่อัตราส่วน 1:40 (0.25% a.i.) สามารถป้องกันได้อย่างน้อย 5 ปี และในอัตราส่วนที่เจือจางลงที่ 1:80 (0.125% a.i.) มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ถึง 3 ปี

วาซารี 10 เอฟแอล (Wazary® 10FL) เป็นสารเคมีเข้มข้นสูตรน้ำ (สารแขวนลอย) จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับสูตรน้ำมัน ข้อดีของสูตรน้ำคือ จะไม่มีกลิ่นรบกวนถึงแม้จะมีความเข้มข้นสูง จึงรับประกันได้ว่าจะไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องปัญหากลิ่นจากลูกค้าแน่นอน

วาซารี 10 เอฟแอล (Wazary® 10FL) มีค่าการดูดซับในดิน (Koc) อยู่ที่ 630,597 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท ”การเกาะยึดขั้นสูง” ระหว่างสารเคมีกับเม็ดดิน แสดงให้เห็นถึงการเกาะยึดเม็ดดินที่ดีกว่าสารเคมีตัวอื่นส่งผลให้มีประสิทธภาพในการป้องกันปลวกได้ยาวนานยิ่งขึ้น

การประเมินผลของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่ง USA เกี่ยวกับการชะล้างดิน พบว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของดินที่ใช้ วาซารี 10 เอฟแอล (Wazary® 10FL) มีการเกาะอยู่ที่ความหนา 3 เซนติเมตรจากหน้าดินลงไป และน้อยกว่า 2% ที่ถูกชะล้างออกไปและส่วนมากถูกดูดซึมกลับมาอีกครั้ง

วาซารี 10 เอฟแอล (Wazary® 10FL) ได้รับการรับรองจากองค์การด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ (NEA) ให้ใช้ในพื้นที่กักเก็บน้ำได้

การใช้วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL) เจือจางในอัตราส่วนที่สูง 1: 2000 (หมายเหตุ: การเจือจางแบบธรรมดาอยู่ที่ระหว่าง 1: 40 และ 1: 80) ได้ถูกแสดงไว้เพื่อให้การป้องกันอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์จากการเจาะของปลวก ซึ่งสิ่งนี้แสดงถึงฤทธิ์การป้องกันปลวกอย่างยอดเยี่ยมและยาวนานของผลิตภัณฑ์.

มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับข้อดีอื่น ๆ ของยาฆ่าปลวกแบบออกฤทธิ์ขับไล่ และไม่ออกฤทธิ์ขับไล่ ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่มีตอนนี้เป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ขับไล่ มีการโต้เถียงด้วยอคติเกี่ยวกับสารที่ไม่ออกฤทธิ์ขับไล่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ สิ่งที่ควรพึงระลึกคือ ในการใช้ยาฆ่าปลวกที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแบบออกฤทธิ์ขับไล่ และไม่ออกฤทธิ์ขับไล่นั้นจะมีผลลัพธ์การป้องกันในระดับที่ยอดเยี่ยมคล้ายคลึงกัน จริง ๆ แล้ว ด้วยค่า Koc ที่สูง (ค่าดูดซึมในดิน) วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL)มักให้ประสิทธิภาพในการป้องกันที่ยาวนาน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารไม่ออกฤทธิ์ขับไล่อื่น ๆ เสื่อมสมรรถภาพในการป้องกันหลังการใช้ไปสองสามปี เนื่องมาจากการชะล้างในจุดที่ใช้ยา.

ศาสตราจารย์ B. T. Forschler ได้ตรวจดูความมีประสิทธิภาพของยาฆ่าปลวกในดิน และได้ค้นพบผลลัพธ์ใน 7 สูตรของยาฆ่าปลวกที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สารที่ไม่ออกฤทธิ์ขับไล่เป็นฟังก์ชันของความเข้มข้น ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของห้องเรียนเคมีเฉพาะ * แต่อย่างใด.

กล่าวอีกทางหนึ่งคือ ยาฆ่าปลวกชนิดออกฤทธิ์ขับไล่บางตัวในความเข้มข้นที่ “สูง” และยาฆ่าปลวกชนิดไม่ออกฤทธิ์ขับไล่ทั้งหมดในความเข้มข้นที่ “ต่ำ”…”**

นอกจากนี้ การวิจัยที่คล้ายคลึงกันโดยศาสตราจารย์ C.Y. ลี พบว่าคุณลักษณะของยาฆ่าปลวกชนิดออกฤทธิ์ขับไล่ และชนิดไม่ออกฤทธิ์ขับไล่นั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ใช้ ***

*Forschler, B.T. พ.ศ. 2552 Screening insecticides for use as soil termiticides requires a series of bioassays: lessons from trials using Reticulitermes flavipes (Isoptera: Rhinotermitidae): Incorporating termite behavior into termiticide bioassay design. In: Pesticides in Household, Structural and Residential Pest Management. Eds: Chris J. Peterson, Daniel M. Stout II. เล่มที่ 1015. บทที่ 5, หน้าที่ 53-74. American Chemical Society.
*Forschler, B.T. พ.ศ. 2549 Advantages and disadvantages of non-repellent termiticides. หน้าที่ 76-79. In: Proceedings of the Pest Summit 2006. Targeting Zero Pest Infestation, Singapore.

***Yeoh, B.H. & C.Y. Lee พ.ศ. 2550 Tunneling responses of the Asian subterranean termite, Coptotermes gestroi in termiticide-treated sand (Isoptera: Rhinotermitidae) Sociobiology (USA) 50: 457 – 468.)

*ลักษณะของ วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL)

ชื่อสามัญของสารออกฤทธิ์:
สูตรโครงสร้างของเฟนวาเลอเรต:

องค์ประกอบ

สมบัติทางกายภาพ และเคมี

วิธีการทดสอบ (การทดสอบคุณภาพการขับไล่)

กระดาษกรองเปียกน้ำถูกวางลงในจานเพาะ ครึ่งหนึ่งของพื้นผิวกระดาษกรองปกคลุมด้วยดินที่บำบัดด้วย วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL)ปริมาณ 5 ก. และอีกครึ่งหนึ่งปกคลุมด้วยดินที่ไม่ได้รับการบำบัดปริมาณ 5 ก. เช่นกัน ดินที่ได้รับการบำบัด และดินที่ไม่ได้รับการบำบัดถูกกั้นออกจากกัน 5 มม. ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง.

ปลวกใต้ดินฟอโมซายี่สิบตัวถูกปล่อยลงไปยังส่วนกลางระหว่างดินที่ได้รับการบำบัด และดินที่ไม่ได้รับการบำบัด ผลลัพธ์ที่ได้แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

ประโยชน์ของ วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL)

ประสิทธิภาพการขับไล่ของ วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL)

เปอร์เซ็นต์คุณภาพการขับไล่ของ วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL)

การทดสอบภาคสนามของ วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL) ต่อปลวกใต้ดินที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้แห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า หากใช้ในอัตราส่วน 1:40 วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL) สามารถให้การป้องกันได้ยาวนานถึง 6 ปี.

ความเสียหายเฉลี่ยสำหรับการป้องกันการเกิดซ้ำในระยะเวลาเดียวกันนี้อยู่ที่ 85.4 เปอร์เซ็นต์.

*ข้อมูลไม่สะท้อนถึงคุณภาพการป้องกันที่แท้จริง เนื่องจากหนึ่งในการเกิดซ้ำได้รับความเสียหาย.

สำหรับการป้องกันระยะยาว วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL) ควรได้รับการเจือจางในอัตราส่วน 1 ส่วน: น้ำ 40 ส่วน และใช้ตามคำแนะนำในฉลาก สำหรับการป้องกันในระยะที่สั้นกว่า เจือจาง 1 ส่วน: น้ำ 80 ส่วน เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม.

กิจกรรมตรวจสอบการป้องกันไม้ – ปริมาณการบำบัดกลุ่มปลวก Coptotermes formosanus: 200 mg/²

การใช้ตัวบำบัด

ควรเขย่า วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL) ก่อนการใช้.

การบำบัดช่วงก่อนการก่อสร้าง

สำหรับพื้นหล่อ พื้นชานบ้าน และแพลตฟอร์มทางเข้า ให้ทา วาซารี 10 FL(Wazary® 10FL)ในอัตราส่วนของ 40 ลิตร ต่อหนึ่งตารางเมตร หรือ 7 ลิตร ต่อหนึ่งตารางเมตร หากพื้นผืวหน้าเป็นกรวดล้าง หรือวัสดุเนื้อหยาบอื่น ๆ บนพื้นผิวที่เป็นอิฐกลวง ให้ทายาฆ่าปลวกในอัตรส่วนของ 7 ลิตร ต่อสามตารางเมตร ตรงส่วนที่เป็นพื้นอาคารติดดิน ให้ใช้ยาฆ่าปลวกในอัตราส่วนของ 5 ลิตรต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อความลึก 30 ซม. ต่อชั้นจนถึงส่วนล่างของรากฐาน ทายาฆ่าปลวกลงทังสองข้องของรากฐานอาคารด้วยความระมัดระวังบริเวณท่อน้ำ และเสาต่าง ๆ

การบำบัดช่วงหลังการก่อสร้าง

ใชวาซารี 10 FLในอัตราส่วน 5 ลิตรต่อหนึ่งตารางเมตร เพื่อขุดคูไปยังฐานของรากฐานของอาคารที่ได้รับการบำบัด หรือผ่านทางการเจาะรูด้วยสว่านระยะห่างอยู่ที่ 30 ซม. ในของพื้นที่ปู ดินที่ถูกขุดควรจะได้รับการบำบัด และใช้เป็นดินกลบ ดินด้านใต้ และบริเวณลานอาคารด้วยเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ดินที่ได้ับการบำบัดกระทบแสงแดดโดยตรง สามารถใช้ดินที่ไม่ได้รับการบำบัดมาปิดหน้าดินที่ถูกบำบัด

การบำบัดรักษา และการบำบัดเฉพาะจุด

หากปลวกกลับมารบกวนอีกครั้งหลังจากที่ทำการบำบัดครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการรบกวนโดยเครื่องกีดขวางทางเคมีที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้คน เช่น การขุด การก่อสร้าง และการจัดสวน หรือทำตามขั้นตอนการบำบัดครั้งแรกอย่างไม่สมบูรณ์ การบำบัดครั้งใหม่ควรจัดขึ้นในบริเวณเหล่านั้น เพื่อให้เข้ากับเทคนิคการใช้ที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของ ช่วงหลังการก่อสร้าง.

WordPress Video Lightbox