ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล จำกัด – บริษัท

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2456 ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทซูมิโตโม เคมีคอลได้เติบโตขึ้น และเป็นบริษัทผู้นำทางด้านสารเคมีข้ามชาติ ด้วยยอดขายมากกว่า 15.0 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีพนักงาน 24,000 คนทั่วโลก

บริษัทให้ผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายระดับ รวมไปถึงปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เคมีภัณฑ์ขั้นปลาย (fine chemicals) เคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และยารักษาโรค อีกทั้งบริษัทกำลังสร้างการกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ และคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีในประเทศซาอุดีอาระเบีย

บริษัทซูมิโตโม เคมีคอล ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความแข็งแรงทางด้านการวิจัย และพัฒนา อีกทั้ง ยังเป็นผู้นำในด้านการป้องกันและกำจัดแมลง และได้สร้างแผนกผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 50 ปี

บริษัทซูมิโตโม เคมีคอล ผู้ซึ่งคิดค้นเทคโนโลยีมุ้งกำจัดยุงโอลิเซ็ท ซึ่งเป็นมุ้งที่มีความคงทน มีความสามารถในการป้องกันยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออก พร้อมการันตี 5 ปี นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่หลากหลายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่ผู้บริโภค และในภาคส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันแมลง เอ็กซ์เทอม(Xterm™) เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการผลิตภัณฑ์เหล่านั้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่าง –

WordPress Video Lightbox