เครื่องมือเฝ้าติดตาม

ระบบที่สแกนรวดเร็ว และรายงานผลทันทีที่จะช่วยเฝ้าติดตามกิจกรรมของปลวกที่อยู่โดยรอบสถานีเหยื่อเอ็กซ์เทอม(Xterm) เป็นระบบที่ดำเนินการได้ง่าย โดยการตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพของสถานีเหยื่อเอ็กซ์เทอม(Xterm) เพียงสองสามข้อ จากนั้นดำเนินการรับรายงานผลได้ทันที แอปนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติการใช้รูปภาพ และการติดป้ายสถานที่ ทั้งนี้ เพื่อการรายงานสถานการณ์ของปลวกในบริเวณรอบ ๆ ได้อย่างทันทีทันใด เครื่องมือป้องกันปลวกที่ดีเยี่ยม

WordPress Video Lightbox