เอ็กซ์เทอม (Xterm™) คืออะไร

เอ็กซ์เทอม (Xterm™) เป็นระบบเหยื่อกำจัดปลวกที่ประกอบไปด้วย ระบบ “บนดิน” (“AG”) และระบบ “ใต้ดิน” (“IG”) ซึ่งใช้สิ่งดึงดูดปลวก / อาหาร ซึ่งเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ช้า ทำให้ปลวกนำสิ่งล่อเหล่านั้นกลับไปยังรังของมัน และก่อให้ปลวกที่เหลือตายด้วยฤทธิ์สารเคมียกรัง.

เอ็กซ์เทอม (Xterm™) ปลอดภัยแค่ไหน

เอ็กซ์เทอม (Xterm™) มีสารควบคุมการเจริญเติบโตของปลวก ซึ่งไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใหญ่ เด็ก และสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ เหยื่อจะถูกเก็บไว้ในกล่องที่มิดชิด พร้อมทั้งกล่องนี้ถูกเก็บไว้ในสถานีเหยื่อล่อที่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านข้อกำหนดการลงทะเบียนในส่วนท้องถิ่น และได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ในบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยได้.

ทำไมต้องใช้เหยื่อ

โดยหลักแล้ว เอ็กซ์เทอม (Xterm™) เป็นอาหารปลวกที่มีสารออกฤทธิ์ช้าผสมอยู่ ซึ่งเมื่อปลวกได้กิน และขนกลับไปที่รังเพื่อแบ่งให้ปลวกตัวอื่น ๆ ที่เหลือตามกระบวนการที่เรียกว่า “trophallaxis” รังปลวกก็จะค่อย ๆ อ่อนแอลง และตายไปในที่สุด กระบวนการนี้ยืนยันผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำได้จากปริมาณสารเคมีที่น้อย ราคาไม่แพง และมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ดีเลิศ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย.

สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงคืออะไร

สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (IGRs) ทำงานโดยการยับยั้งการสังเคราะห์สารคิทินในตัวของแมลง สารคิทินเป็นองค์ประกอบหลักของระบบโครงกระดูกภายนอกของแมลง หากปราศจากสารคิทิน แมลงจะไม่สามารถลอกคราบได้อย่างเหมาะสมระหว่างการเปลี่ยนรูปร่าง ทำให้แมลงตาย.

วิธีการควบคุมปลวกในปัจจุบันนี้คือวิธีใด

นอกเหนือจากนี้ ในบางประเทศได้ใช้วิธีการควบคุมทางกายภาพ บางประเทศใช้สารเคมีในการควบคุม รวมไปถึงการบำบัดดินภายใต้อาคารเพื่อสร้างเกราะป้องกันปลวก วิธีนี้มักต้องใช้สว่านเจาะรูตรงพื้นดินเป็นจำนวนมาก และใช้สารเคมีในปริมาณมาก

อีกทางหนึ่งคือ การใช้ยาอาร์เซนิกไตรออกไซด์ใบบางประเทสที่ได้รับการอนุญาตให้ทำการควบคุมปลวกแบบ “ฉีดพ่นเฉพาะจุด” การ “ฉีดพ่นเฉพาะจุด” เพื่อฆ่าปลวกโดยใช้สเปร์ยาฆ่าแมลงแบบธรรมดานั้น ไม่เป็นที่แนะนำ เนื่องมาจาวิธีนี้ไม่ได้ช่วยควบคุมทั้งรัง และอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ใหญ่ และยาวนานแก่สถานที่นั้น ๆ.

ยาอาร์เซนิกไตรออกไซด์คืออะไร

สารประกอบอาร์เซนิก ถูกใช้เป็นยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช และยาฆ่าหนูในศตวรรษที่ 18 ถึงปลาย ศตวรรษที่ 20 สารประกอบอาร์เซนิกจะคงตัวอยู่อย่างยาวนาจากเพียงการใช้แค่ครั้งเดียว เป็นไปได้ว่าสิ่งของที่ได้รับการปนเปื้อนสารอาร์เซนิกจะไม่มีวันกำจัดสารปนเปื้อนนี้ออกไปได้หมด การกำจัดแบบยกรังนั้นเป็นไปได้ยาก หากใช้วิธีการกำจัดปลวกข้างต้นนี้

เราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการใช้ เอ็กซ์เทอม (Xterm™)

เอ็กซ์เทอม (Xterm™) เป็นหนึ่งในวิธีการกำจัดปลวกแบบยกรังที่ได้รับการพิสูจน์ ซึ่งโดยปกติจะวางตำแหน่งลึกลงไปใต้ดิน ไกลจากอาคารที่มีปลวกกัดกิน เอ็กซ์เทอม (Xterm™) มีสารออกฤทธิ์ที่เป็นอันตรายในระดับต่ำ ซึ่งมีเป้าหมายเฉพาะที่ ถูกเก็บอยู่ในกล่องเหยื่อล่อที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เหยื่อกำจัดปลวกนี้เป็นที่ชื่นชอบของปลวก และเมื่อปลวกได้ค้นพบเหยื่อนี้แล้ว มันจะลำเลียงเหยื่อล่อนี้ไปให้ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังจนกว่าจะตายยกรัง

*ประโยคนี้ประยุกต์เข้ากับสถานที่ปฏิบัติการที่ไม่เคยใช้สารเคมีบำบัดเหยื่อล่อในการกำจัดปลวกที่รู้จัก colony dies*.

เราจำเป็นต้องเจาะรูในพื้นดินของเรา เพื่อสูบสารเคมีเข้าไปหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องเจาะรูเพื่อใส่เอ็กซ์เทอม (Xterm™) เข้าประจำที่ สถานีเหยื่อล่อบนดิน สามารถติดตั้งโดยใช้เทปกาว** และสถานีเหยื่อล่อใต้ดินสามารถสอดใส่เข้าไปในโพรงรอบ ๆ ที่ดินได้

**ในบางสถานการณ์ จำเป็นต้องใช้ที่เจาะเพื่อเจาะโพรงใหม่เพื่อใส่สถานีเยื่อล่อ

จะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะสามารถกำจัดปลวกหมดได้

เอ็กซ์เทอม (Xterm™) เป็นระบบเหยื่อกำจัดปลวกแบบตายยกรังที่ได้ผลรวดเร็วที่สุดในท้องตลาด การกำจัดแบบตายยกรังจะใช้เวลาประมาณระหว่าง 2-6 สัปดาห์นับจากเมื่อเวลาที่ปลวกเริ่มกินเหยื่อ การควบคุมรังปลวกที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ อาจใช้เวลานานกว่านั้นสองสามสัปดาห์ ข่าวดีก็คือ ทันทีที่ปลวกเริ่มกิน เอ็กซ์เทอม (Xterm™) ความเสียหายในที่ดินหรืออาคารของคุณจะลดน้อยลง

มีข้อควรระวังอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง ขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในที่ดิน หรืออาคารของเรา

เราแนะนำไม่ให้ใช้สเปร์ฆ่าแมลง หรือสารฆ่ามดฆ่าแมลงอื่น ๆ ในที่ที่มีปลวก เนื่องจากอาจเป็นการรบกวนนิสัยธรรมชาติของปลวก และอาจทำให้ปลวกไม่เข้าไปกินเหยื่อ การเข้าไปสังเกตุการณ์สถานีเหยื่อล่อควรดำเนินการโดยพนักงานควบคุมและจัดการสัตว์พาหนะที่มีความเชียวชาญเท่านั้น การดำเนินการต่าง ๆ ต่อสถานีล่อเหยื่อเอง อาจทำให้แหล่งอาหารล่อเหยื่อถูกละทิ้ง และใช้เวลานานกว่าเดิมในการควบคุมการแพร่กระจายของปลวก

WordPress Video Lightbox