Chào mừng đến với Xterm – Biện Pháp Chống Mối Toàn Diện

Xterm là hệ thống diệt mối hiệu quả, an toàn, thân thiện với môi trường bao gồm: Hệ Thống Trên Mặt Đất ( Xterm AG) và Hệ Thống Dưới Mặt Đất (Xterm IG). Hệ thống Xterm có hiệu quả kiểm soát mối mà không cần sử dụng các biện pháp khoan vào công trình. Cùng với hệ thống Xterm, chế phẩm Wazary 10FL được sử dụng trong xử lý đất nền công trình có hiệu quả cao và được phê chuẩn bởi Tổ chức Môi trường Quốc gia (NEA) Singapore.

WordPress Video Lightbox